Global entreps Awards
Yves Jacket NSAVYIMANA
Burundi

Yves Jacket NSAVYIMANA

Global Juror
National Officer on human Right & Peace @ScorpBurundi for @abem_burundi ,M Student at @ChuKamenge , @ncdalliance @IncisionBurundi co-founder, @NdakiraNet , @YBurundi